Joanna Hofbauer

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantin Brancusi w Szczecinie. Studiowala na HdK w latach 1995 - 2002. W roku 2000 została Stypendialistka programu Erasmus - Socrates w Wiedniu. Obecnie mieszka w Berlinie.

Artystka swoją pracę artystyczną zawsze rozpoczyna od studium anatomii ludzkiego ciała. Dzięki śmiałym pociągnięciom pędzla i wszechobecnym kontrastom obecne jest w jej aktach nie tylko ciało, ale i dusza, a więc zmysłowość i subtelność - czyli magia sexu! Rysuje i maluje odkąd sięga pamięcią. Wiele Jej obrazów i szkiców znajduje się u polskich i zagranicznych koneserów sztuki m.in. w Szczecinie, Warszawie, Czechach, USA i Berlinie.

Więcej o niej na www.hofbauer.netgaleria.eu

Joanna Hofbauer została artystką miesiąca listopada w Pol-Cafe, a jej wirtualną wystawę pt. Sztuka nie zna granic / Kunst ohne Grenzen można oglądać pod adresem:

www.polcafe.eu/j.hofbauer