Slaska Ewa Maria

Urodziła się 2 września 1949 roku w Sopocie. Miasto to było czystym przypadkiem, bo wyrastała w Gdańsku. Pisarka, dziennikarka, publicystka, tłumaczka, kierowniczka projektów kulturalnych i warsztatów literackich, wydawczyni. Studia: filologia polska na WSP w Gdańsku (1967-1968) oraz etnologia i archeologia (1998) na UAM w Poznaniu (1968-1974). Dyplom magistra archeologii (1974). Współpracowniczka Instytutu Archeologii w UAM w Poznaniu (1974-1976). Redaktorka w tygodniku NSZZ Solidarność „My” w Gdańsku (1981) i w spółdzielni plastyków „Format” w Gdańsku. Dziennikarka w prasie „drugiego obiegu” (do roku 1985). Od 1985 roku w Niemczech Zachodnich (azyl polityczny). Praca w Niemieckim Czerwonym Krzyżu (Deutsches Rotes Kreuz) i w Polskiej Radzie Socjalnej (Polnischer Sozialrat) w Berlinie (1987-1994), gdzie sprawowała opiekę nad uchodźcami z Polski. Nauczycielka etyki Niemieckiego Towarzystwa Humanistycznego (własne projekty pedagogiczne w szkołach berlińskich). W 1994 roku wspólnie z siedmioma innymi osobami, zainteresowanymi twórczością literacką, założyła Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie/ Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur „WIR”. Wydawnictwo istniało do grudnia 2012 roku. Celem Towarzystwa było wydawanie polsko-niemieckich antologii literackich oraz organizacja imprez literackich - spotkań autorskich, konferencji, projektów, warsztatów, udzielanie stypendiów oraz tłumaczenia, zwłaszcza w zakresie polsko-niemieckich kontaktów literackich.

Pisze i publikuje od 1974 roku. W pierwszych latach aktywności pisarskiej zdobyła wiele nagród na konkursach literackich. Otrzymała liczne stypendia literackie i pobyty w domach pracy twórczej w Grecji, Włoszech i Szwecji. Aktywnie współpracuje z wieloma pismami polskimi i polonijnymi oraz rozgłośniami radiowymi. Od 1986 samodzielnie lub we współpracy z różnymi instytucjami zrealizowała liczne projekty społeczne i kulturalne. Z najważniejszych wymienić należy:

 • Niezależna Telewizja Polska w Berlinie (1986-1987- Kanał Otwarty, z Grzegorzem Ziętkiewiczem)

 • „Ewa” Punkt Porad dla Polek (1988-1990 – Polska Rada Społeczna, z Agnieszką Rudniańską)

 • Tydzień Artystek Polskich (1990 – Klub Kobiecy „Begine”)

 • Bienale Mniejszych Języków (1995 – Nowe Towarzystwo Literackie)

 • Polsko-Niemiecki Statek Literacki (od 1995 – Nowe Towarzystwo Literackie, w 1999 roku projekt został zrealizowany przez Towarzystwo „WIR”)

 • Warsztaty Literackie „WIR-u” dla Młodych Pisarzy z Polski i z Niemiec (od 1998)

 • 24. Berlińskie Dni Pisarzy (1999)

 • Solidarność z Pisarzami Irańskimi (1999)

 • 1939-1999 Pamiętać i Kształtować (1999 – Towarzystwo im. R. Loewiga)

 • Polski Tydzień Kulinarny (2000, 2001, 2003 – Fabryka Tęczowa)

 • 20 Lat Fabryki Tęczowej – projekt multimedialny (2001)

 • Przybyć, Zostać, Odejść (2001 – Le Weekend 3 w Guben i Gubinie – z Grzegorzem Mirwa)

 • Dziecięcy Karnawał Kultur (2002 – podczas Wystawy Ogrodniczej w Eberswalde, Towarzystwo Akcja Muzyczna na Kreuzbergu/KMA)

 • Youth in The Garden (2002 – Dni Młodzieży, podczas Wystawy Ogrodniczej w Eberswalde – KMA)

 • Polsko-Niemieckie Warsztaty Młodzieżowe KMA: teatr, taniec, muzyka (2002 i 2003)

 • Szumy Społeczności, instalacja artystyczna Judith Siegmund – doradztwo i tłumaczenie, przygotowanie wydania książkowego (2003)

 • Galeria ZERO / siedziba Towarzystwa „WIR” / - organizacja wystaw młodej sztuki z Polski i innych krajów byłej Europy Wschodniej, biuro dziennikarskie i architektoniczne, problematyka ekologiczna (2003-2012)

 • Wspieranie partnerstwa miast pomiędzy Szczecinem a berlińską dzielnicą Kreuzberg-Friedrichshain: konferencje, spotkania, warsztaty, wycieczki, realizacja projektów partycypacyjnych i obywatelskich, wystawy – w stowarzyszeniu Städtepartner Stettin e.V. – od r. 2006, od r. 2012 wiceprzewodnicząca

 • Wystawa o grobach polskich w Berlinie i niemieckich w Szczecinie – czerwiec-sierpień 2013

 • Listopad 2013 – zainicjowanie na Facebooku akcji społecznościowej w sprawie zachowania grobu profesora Brücknera w Berlinie

 • Założenie i prowadzenie blogów kulturalno-kulinarnych (Kura i Qra) w latach 2011-2012 i blogu literackiego ewamaria2013 od grudnia 2012 roku: http://ewamaria2013texts.wordpress.com po polsku, niemiecku i angielsku

Należy do Związku Pisarzy Niemieckich (Verband Deutscher Schriftsteller) i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Najchętniej pisze krótkie formy literackie, opowiadania i eseje. Dużo podróżuje. Często wrażenia przenosi na papier. W pracy dziennikarskiej interesuje ją problematyka kobieca, młodzieżowa, sprawy socjalne, stosunki międzyludzkie, historia kultury i literatura. Posiada doświadczenie we wszystkich rodzajach mediów: prasie, filmie, wideo, radio.

Książki m.in.:

 • Azalie (opowiadanie), w tomie Jedno słońce dla wszystkich, Warszawa 1981

 • Portret z ametystem, Gdańsk 1981,

 • Dochodzenie, Paryż 1985 (Biblioteka "Kultury" 411)

 • Jak podróżować po Niemczech (wspólnie z Martinem Ryzinskim) Warszawa 1998,

 • Kartki z podróży do Łeby (wspólnie z Katarzyną Bogucką Krenz) Gdańsk 2001,

 • Piękne dni w Visby, wyd. Prószyński, Warszawa 2006,

W 2003 roku była laureatką Polsko-Niemieciej Nagrody Dziennikarskiej. Odbyła dwie indywidualne piesze pielgrzymki do Santiago de Compostela – przeszła tzw. drogę francuską przez Hiszpanię oraz drogę portugalską:

http://caminocostaportuges.blox.pl/html

 

 

Dalsze informacje:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Maria_Slaska

http://www.wir-edition.de/ewa-maria/slaska.html

http://ewamaria2013texts.wordpress.com/about-us/