Marian Kaszny

Pianista urodzony w Katowicach. Z pianinem związany jest od dzieciństwa. Do 12 roku życia uczył się gry na akordeonie. W Polsce grał z zespołami na dancingach i imprezach rozrywkowych. W 1989 r. przejechał na stałe do Niemiec. Tutaj zaczął grać zespołem „Beat CKApelle”. Często towarzyszy jako akompaniator podczas spotkań poetycko-muzycznych w Ignisie w Koln, Concordii i restauracji Gdańska w Oberhausen.