Krzysztof Rottermund

Prof. nadzw. dr hab., związany etatowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Od końca 1988 roku mieszka w Berlinie, nie zerwawszy więzów z Polską. Urodził się 1957 r. w Kaliszu. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej tamże oraz do Technikum Budowy Fortepianów, gdzie był uczniem wybitnego budowniczego fortepianów i pianin Gustawa Arnolda Fibigera. W roku 1983 ukończył studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W 1992 doktoryzował się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w 2006 habilitował na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1983 pracował jako asystent, następnie starszy asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego), a w latach 2000-2010 jako adiunkt i prof. nadzw. na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2010-12 był profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie.

Od roku akademickiego 2012/13 pracuje jako prof. nadzw. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Działał jako stroiciel-korektor fortepianów, zajmując się także renowacją zabytkowych chordofonów klawiszowych. Dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa sporządził szereg kart ewidencyjnych zabytkowych instrumentów muzycznych. Otrzymał dwie nagrody rektorskie (1986, 2007), dwa razy był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2007), w 2010 został odznaczony medalem Uniwersytetu Szczecińskiego SIS QUI ES - PRO PUBLICO BONO. Odnalazł w zagranicznych bibliotekach i archiwach szereg nieznanych utworów, autografów i rękopisów związanych z polską kulturą muzyczną. Zredagował i wydał dwa tomy Studia Musicologica Stetinensis, opublikował trzy książki, wiele haseł encyklopedycznych oraz artykułów naukowych, popularno-naukowych, recenzji, sprawozdań itp., także za granicą (Berlin, Chemnitz, Laaber, Lipsk, Messel, Stuttgart, Los Angeles, Nowy Jork). Brał czynny udział jako referent w ponad pięćdziesięciu konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce, Niemczech, Irlandii i Rosji.

Przez wiele lat zajmował się także publicystyką muzyczną, pisząc do czasopism polonijnych w Niemczech, jak „Kurier Polonica” (Berlin), „Głos Polski” (Recklinghausen), „Zarys. Magazyn Kulturalny” (Messel). Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (w Sekcji Muzykologów), Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Society for Polish Music w Los Angeles.

 

Z profesorem Michałem Bristigerem w Warszawie

 

 

Na Uniwersytecie w Bonn