Zbigniew Stelmach

Urodził się w 1956 roku na Podlasiu w Węgrowie. Od tego czasu jego życie było naznaczone znamieniem wędrowca, bo jak sam powiada przeprowadzał się w życiu już naście razy.

Młodość, pierwsze miłości i pierwsze muzykowania (perkusja) w LO w Ostrowi Mazowieckiej, następnie Studia na Wydziale Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej w Olsztynie. Wraz z żoną przeprowadzka do Sztumu związana z pracą pedagogiczną w Zespole Szkół, gdzie wyżywa się wraz z młodzieżą m.in w szkolnym kabarecie.

Koniec lat 80. to zwrotny punkt w życiorysie – wraz z rodziną przeprowadza się do Niemiec, do Kolonii. Nowy świat, nowe marzenia i nowe doświadcznia. Nie obywa się bez tęsknot i rozczarowań, to wszystko znajduje coraz bardziej odbicie w jego wierszowaniu o charakterze narodowo-chrześcijańskim i moralnych niepokojach płynących z Nowego świata. Nowa posada pedagoga w Domu Młodzieży im. Św. Michała w Leverkusen przynosi wiele nowych socjalnych doświadczeń. Aktualnie pracuje jako administrator w niemiecko-włoskiej szkole podstawowej w Koloni.

W wieku dojrzałym zaczął grać na gitarze, czego efektem są autorskie ballady. Udziela się chętnie w polonijnych imprezach poetycko-muzycznych w NRW. Mial również kilka swoich autorskich spotkań w Koloni, Dortmundzie i Essen, podczas których prezentował m.in. swoje „Ballady emigracyjne”.

W dorobku literackim pojawił się jego kilkustronicowy dziennik z ostanich dni papieża Jana Pawła II w książce „Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich”(Opole-Dortmund 2006), i dwóch antologiach „ Zbiór literatury polskiej w Niemczech”, oraz tomiku wyboru wierszy poetów na emigracji „Słowa wypuszczone na wolność”.

Wydał również 2 autorskie tomiki poezji oraz płytę CD z balladami.

Zbigniew Stelmach dla PEPE TV www.youtube.com/watch?v=u0-qzxHFrj0