Foto Robert Widera www.robert-widera.eu

 

Ryszard Wiśniewski

Urodził się w Przybyszewie w woj. Mazowieckim. Od 1983 r. w Niemczech, mieszka w Essen.

Mając 16 lat opuścił dom rodzinny i wyjechał na Śląsk. Pracował w Kopalni Szopienice. W Polsce brał udział w strajkach, założył NSZZ Solidarność w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów. Internowany 13 grudnia 1981 r. W Niemczech również pracował w swoim zawodzie przy budowie szybów.

Wiersze pisze, aby sprawić ludziom radość. Na spotkaniach z publicznością jego twórczość jest zawsze żywo odbierana przez słuchaczy. Aktywnie uczestniczy w polonijnych spotkaniach poetyckich w NRW.

 

 

Uroki kobiecej natury

 

Kobieta jest poezją, czy wszyscy to wiedzą?

Spośród tych, którzy dzisiaj tutaj z nami siedzą

Ja powiem wam Panowie, jeśli tego nie wiecie,

Poezję ma w sobie nawet, gdy tańczy w balecie.

 

A także na dancingu przepięknie ubrana

Jest przez nas wszystkich prawie uwielbiana.

Jej ruch, jej czar, jej piękna uroda,

Jest tak piękna, jak poezja, szczególnie gdy jest młoda.

 

Bawimy się nią często, pieszcząc czule ciało

I jeszcze coś więcej, jeśli to jest mało.

A poetyckie odczucia na duszy i ciele

Sprawiają, że wkrótce znajdzie się w kościele.

 

Po zawarciu ślubu bywać będzie wściekła,

A ty zamiast raju doczekasz się piekła.

Wiedz, że musisz być cicho, spraw to Panie Boże,

Bo kobieta choć nic nie ma zawsze coś dać może.

 

A ty, jeśli to dostaniesz, czy zimą, czy w maju

Będziesz czuł się szczęśliwy tak, jak w ziemskim raju.

Więc Panowie od dziś spokój i bez narzekania,

Bo rządzić będzie zawsze ten, kto ma coś do dania.